Drugs Controller General of India (Dr. Surinder Singh)

Assistant Drugs Controller (India)

     (Dr. S. Eswara Reddy)

 

Diagnostics Cell

Technical Data Associates

Technical Data Associates

Mrs. Anju Kushwaha

Mr. Ashish Rai

Mr. Krishan Bhardwaj

Mr. S. N. Saini

Mr. Sanjay Agarwal

Mr. Sella Senthil

 

Mr. Manish Ragtah

Mrs. Sunitha Singh

 

Mrs. Ashoniya Sheer

Ms. Kavita Jayswal

Ms. Nisha Kaushik

Mr. Pradeep Verma

Ms. Pragalva Mishra

Organogram of Medical Device Division, CDSCO (HQ)

Drugs Inspector

 

Drugs Inspectors

Medical Devices Cell

Deputy Drugs Controller (India)

(Mrs. Shanti Gunashekaran)